home
        | REFERENCIE | KONTAKT  

Obchodné meno a registrované sídlo spoločnosti:

IDOPS, družstvo
Hýrošova 3
811 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00684872
DIČ: 2020300403
IČ DPH: SK2020300403

e-mail: idops@idops.sk


Spoločnosť je zapísana v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 175/B
Pracovisko:

IDOPS, družstvo
Opavská 26
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Fax: +421 2 2129 9105

Pozrieť na mape
Predstavenstvo spoločnosti:
Ing. Rastislav Rázus
Predseda predstavenstva
Tel: +421 2 2129 9101
Mobil: +421 - 905 618 596
e-mail: rrazus@idops.com
Ing. Martin Rázus
Podpredseda predstavenstva
Tel: +421 2 2129 9102
Mobil: +421 - 905 553 400
e-mail: mrazus@idops.com
Ing. Vladimír Rázus, CSc.
Člen predstavenstva
Tel: +421 2 2129 9103
Mobil: +421 - 905 498 777
e-mail: vrazus@idops.sk
Technické oddelenie:
Andrej Vítek
Technik
Tel: +421 2 2129 9109
Mobil: +421 - 918 601 848
e-mail: vitek@idops.sk
Ekonomické oddelenie:
Ing. Valéria Široká
Ekonóm
Tel: +421 2 2129 9104
e-mail: vsiroka@idops.sk
Ing. Lenka Homolová
Účtovníčka
Tel: +421 2 2129 9111
e-mail: homolova@idops.sk